Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY TABULEK

VYTVÁŘENÍ TABULEK

kontejnerový tabulkový element <table> sdružuje skupinu ostatních elementů, které definují jednotlivé řádky <tr> a buňky <td>
XHTML tabulka se skládá z řádků a sloupců, které tvoří buňky
buňky mohou obsahovat prakticky jakýkoliv jiný XHTML element (např. hypelink, obrázek, text ...)
nejdůležitějším elementem je element <table>, který obklopuje všechny ostatní elementy
pomocí volitelného elementu <caption> můžeme zadat vysvětlující text nebo záhlaví tabulky
uvnitř elementu <table> se nacházejí další kontejnerové elementy:
element <tr> (table row, řádek tabulky) - definuje řádky tabulky
element <td> table data, data tabulky) - definuje buňky tabulky
element <th> (table heading, nadpis tabulky) - lze jím vytvořit nadpisy pro řádky i sloupce
Žádné komentáře