Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY TABULEK

SLUČOVÁNÍ BUNĚK

občas je třeba spojit prostor více buněk ve stejném řádku nebo sloupci do jediné (tyto buňky mají obahovat stejnou informaci nebo název má platit pro více buněk)
k tomu slouží 2 atributy elementů <th> a <td>:
atribut colspan (column span, přesah sloupce) - spojuje buňky vedle sebe
atribut rowspan (row span, přesah řádku) - spojuje buňky pod sebou

ukázka v části TABULKY

Žádné komentáře