Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY TABULEK

ŘÁDKY TABULKY

řádky v tabulce tvoří element <tr>
nejpoužívanější atributy elementu <tr> jsou:
atribut align - nastavuje zarovnávání buněk v řádku ve vodorovném směru - povolené hodnoty jsou center (na střed), left (k levému okraji) a right (k pravému okraji)
atribut valign - nastavuje zarovnávání buněk v řádku ve svislém směru - povolené hodnoty jsou center (na střed), top (k hornímu okraji) a bottom (k dolnímu okraji)
Žádné komentáře