Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY TABULEK

POSTUP TVORBY TABULKY

do těla HTML dokumentu vložíme nejdůležitější tagy <table> a </table>
mezi tyto tabulkové tagy vložíme libovolný počet dvojic <tr> a </tr> znamenající jednotlivé řádky tabulky
do prvního řádku můžeme volitelně doplnit nadpisy sloupců prostřednictvím tagů <th> a </th> - text nadpisu napíšeme mezi tyto tagy - element <th> je nepovinný
do zbývajících řádků přidáme správný počet buněk, tj. tagů <td> a </td> - mezi tyto tagy vložíme libovolný obsah buňky (text, jiný XHTML element)
musíme si dát pozor, aby jednotlivé řádky měly stejný počet sloupců
ne všechny buňky musí nutně obsahovat nějaká data - prázdné buňky vytvoříme tak, že mezi tagy <td> a </td> vložíme pevnou mezeru (non-breaking space) pomocí znaků &nbsp;

např. <td>&nbsp;</td>

Žádné komentáře