Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY TABULEK

NÁZEV TABULKY

kontejnerový element <caption> slouží k zadávání názvu nebo popisu tabulky
následuje ihned po otevíracím tagu <table>
není povinný
v tabulce se může vyskytovat pouze jediný element <caption>
nejčastějším způsobem zobrazení názvu tabulky je nahoře
chceme-li název zobrazie na spodku tabulky, použijeme atribut align - hodnoty jsou top (nad tabulkou) a bottom (pod tabulkou)
tento atribut však není podporován XHTML Strict
Žádné komentáře