Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY TABULEK

BUŇKY TABULKY

element <td> tvoří buňku, ve které budou data
element <th> tvoří buňku, ve které bude nadpis řádků nebo sloupců
pro oba elemeenty platí atributy align a valign stejně jako u elementu <tr>
použijeme je pouze tehdy, chceme-li obsah některé z buněk v řádku zarovnat jinak než celý řádek
element <th> podporuje ještě další užitečný atribut scope (rozsah), který určuje rozsah buněk, pro který platí definovaný nadpis
atribut scope má 2 hodnoty:
row (řádek) - nadpis platí pro řádky
col (column) sloupec) - nadpis platí pro sloupce
Žádné komentáře