Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ŠABLONA

ZÁKLADNÍ HTML ŠABLONA

HTML dokument má 2 oddělené části - hlavičku - head a tělo - body

hlavička <head> ... </head> říká prohlížeči důležité informace o webové stránce, např. název stránky a jaký titulek se má objevit v titulkovém pruhu okna prohlížeče

ihned po uzavíracím tagu </head> začíná sekce tělo <body> ... </body> - mezi těmito tagy se nachází celý obsah stránky

samotné elementy <head> a <body> musí být ještě uzavřeny v dalším elementu <html>, který určuje, že text je zdrojovým kódem HTML dokumentu
v XHTML je třeba tag <html> doplnit o kód
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

na začátku každého HTML dokumentu by měla stát definice typu dokumentu, zkráceně DTD
element <DOCTYPE html> je jediný element, který smí být v XHTML uveden velkými písmeny

definice XHTML Strict DTD:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

dalším potřebným elementem pro tvorbu HTML šablony je komentář
text komentáře je v HTML a XHTML ohraničen v tagu
<!-- komentář -->

takto vypadá šablona pro dokument v XHTML Strict:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title> Můj pracovní webík </title>
<!-- Autor: Jeane -->
<!-- Poslední aktualizace: 12.10.2007 -->
</head>
<body>
</body>
</html
>
Žádné komentáře