Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ŠABLONA

TĚLO DOKUMENTU

tělo všech HTML dokumentů je uzavřeno do elementu <body>

vše, co mají návštěvníci stránek vidět, je umístěno mezi tagy <body> a </body>

většina textu mezi tagy <body> a </body> je navíc ještě uzavřena v jiném důležitém elementu <p>, který rozděluje text na odstavce

prohlížeče totiž ignorují více než jednu mezeru mezi slovy, tedy i klávesu ENTER

veškerý text mezi tagy <p> a </p> bude prohlížeč považovat za odstavec, který navíc od dalšího textu oddělí volnou řádkou

chceme-li, aby v rámci odstavce pokračoval text na dalším řádku, použijeme element <br />

nechceme-li vynechávat mezi odstavci prázdný řádek, použijeme místo elementu <p> element <div>

Žádné komentáře