Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

PŘIDÁVÁNÍ GRAFIKY

ZAROVNÁVÁNÍ TEXTU A OBRÁZKU

bez určení zarovnávání webové prohlížeče s obrázkem zacházejí jako se znakem na řádce textu - kde je uveden v HTML dokumentu, tam se zobrazí

atribut align (zarovnání) elementu <img /> určuje, jak bude umístěn obrázek vzhledem k ostatnímu textu na stránce

uvedeme-li atribut align, vypadá tag takto:

<img align="hodnota" src="URL_obrázku" />

hodnoty atributu align:
top
- zarovná text na horní horizontální úroveň obrázku
middle - zarovná text na střední horizontální úroveň obrázku
bottom - zarovná text na spodní horizontální úroveň obrázku

POZOR! pokud je text delší, bude podle výše uvedených hodnot zarovnána pouze první řádka, ostatní řádky budou pokračovat pod obrázkem

pokud není atribut align zadán, použije se výchozí hodnota bottom

Žádné komentáře