Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

PŘIDÁVÁNÍ GRAFIKY

ZAROVNÁVÁNÍ OBRÁZKU

atribut align má ještě 2 další hodnoty left (vlevo) a right (vpravo), které prohlížeči říkají, že obrázek se neobjeví přesně na místě, kde je umístěn element <img />, ale zarovná se k pravému nebo levému okraji textu okolo elementu <img /> - kromě toho se také text zalomí okolo obrázku

mezeru mezi obrázkem a textem určují atributy vspace (vertikální okraj) a hspace (horizontální okraj) - pro tento účel je vhodnější použít CSS

Žádné komentáře