Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

PŘIDÁVÁNÍ GRAFIKY

ŠÍŘKA A VÝŠKA OBRÁZKU

poslední 2 důležité atributy elementu <img /> jsou width (šířka) a height (výška)
slouží mimo jiné ke zkrácení doby potřebné k objevení stránky (prohlížeč dopředu ví, jak velké místo si má pro obrázek vytvořit ještě před stažením obrázku

atributy width a height mohou být použity též pro zmenšení obrázku (v tomto případě stačí uvést jen jeden rozměr, druhý je automaticky dopočítán) - není to však příliš vhodné, neboť prohlížeč musí nejprve stáhnout celý původní obrázek, aby jej mohl zmenšit na požadované rozměry a pak zobrazit

Žádné komentáře