Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

PŘIDÁVÁNÍ GRAFIKY

FORMÁTY OBRÁZKŮ

přidání obrázku do webové stránky zajistí element <img />
do stránky však nepřidáváme obrázek, ale pouze odkaz na něj
obrázek tedy není součástí HTML dokumentu, ale oba existují odděleně v podobě dvou samostatných a nezávislých souborů

obrázky pro web musí být v těchto formátech:
JPEG (vyslov džej-peg) - určen pro ukládání fotografií
GIF (vyslov džif nebo gif) - má podstatně méně barev než JPEG - vysoká komprese - podporuje průhlednost a animace
PNG (vyslov ping) - náhrada GIFu - rovněž podporuje průhlednost a animace

Žádné komentáře