Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

PŘIDÁVÁNÍ GRAFIKY

ELEMENT <IMG />

způsobí umístění obrázku přesně na místo, kde je uveden v HTML dokumentu

povinným atributem elementu <img /> je atribut src, který specifikuje zdroj (source) čili fyzické umístění obrázku

nejjednodušší tag pro přidání obrázku vypadá takto:

<img src="URL_obrázku"/>

Žádné komentáře