Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ODKAZY

VYTVÁŘENÍ ODKAZŮ

naprostá většina hypertextových odkazů na stránce je vytvářena elementem <a>
mezi oběma tagy <a> a </a> je text, který popisuje, kam odkaz směřuje
URL musí být uzavřené v uvozovkách

základní tag pro odkaz:

<a href="URL">popisek odkazu</a>

Žádné komentáře