Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ODKAZY

SPECIÁLNÍ ODKAZY

odkaz na e-mail

<a href="mailto:e-mailová_adresa> text</a">
případně
<a href="mailto:e-mailová_adresa><img src="URL_obrázku"></a>

odkaz na FTP

<a href="ftp:internetová_adresa_FTP_serveru">text</a>

Žádné komentáře