Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ODKAZY

ODKAZY NA STEJNÝ HTML DOKUMENT

máme-li dlouhý HTML dokument s mnoha sekcemi, můžeme vytvořit odkazy na různé sekce právě zobrazeného dokumentu
nejprve označíme sekci nebo část dokumentu jménem
provedeme to pomocí elementu <a> s atributem name
toto však nelze v XHTML, protože nepodporuje atribut name - zde místo tohoto atributu slouží atribut id, který má širší uplatnění ve více elementech
atribut id však není implementován v mnoha starších prohlížečích, proto můžeme použít oba atributy najednou
název takto označené sekce může být libovolně dlouhý, vždy však musí začínat písmenem - dále můžeme použít vedle písmen i číslice, z interpunkčních znamének jen pomlčku, podtržítko, tečku a dvojtečku
chceme-li vytvořit odkaz na takto pojmenovanou sekci, jednoduše místo URL použijeme jméno sekce, před které umístíme #

odkazy na pojmenované sekce nemusí být jen v rámci aktuálního dokumentu
chceme-li odkázat z jiného HTML dokumentu jen na určitou sekci jiného HTML dokumentu, připojíme na konec URL #název_sekce (bez mezery)

Žádné komentáře