Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ODKAZY

OBRÁZEK JAKO ODKAZ

místo textu popisujícího odkaz můžeme použít obrázek pomocí elementu <img />

základní tag tohoto odkazu bude vypadat takto:

<a href="URL"><img src="URL_obrázku" alt="popis" /></a>

okolo obrázku bude zvýrazněný rámeček, který návštěvníkovi říká, že jde o odkaz, na který je možné kliknout
tento rámeček je možné zrušit pomocí atributu border s hodnotou 0
toto platí jen pro XHTML Transitional
v XHTML Strict je to řešeno pomocí CSS

Žádné komentáře