Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ODKAZY

ELEMENT <BASE />

chceme-li používat relativní URL i v případě několika úrovní podadresářů, můžeme si nastavit jakousi "základní" URL
k tomu slouží element <base />, který je umístěn v hlavičce HTML dokumentu
více o tomto elementu v části ŠABLONA

pokud však někdy změníme tuto "základní" URL, je bezpodmínečně třeba překontrolovat všechny relativní odkazy
v případě používání absolutních URL toto odpadá
výhoda relativních a "základní" URL např. při změně domény - stačí změnit "základní" URL, relativní URL se nemění

Žádné komentáře