Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ODKAZY

ELEMENT <A>

odkazy neboli hyperlinky nebo též hypertexty jsou základním a nejtypičtějším prvkem webu
pro vložení odkazu slouží v XHTML element <a> (anchor, kotva)
jeho povinným atributem je atribut href, který určuje URL, na které se v případě kliknutí přemístíte (jiná webová stránka, e-mail, FTP server)

URL
Uniform Resource Locator
adresa zdroje na internetu

Žádné komentáře