Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ODKAZY

AUTOMATICKÁ ZMĚNA STRÁNKY

automatické přesměrování (načtení jiné webové stránky) se dá provést pomocí elementu <meta>
lze jím také obnovit stejnou stránku
funkci obnovování nastavujeme pomocí atributu http-equiv="refresh"
atribut content
specifikuje za kolik sekund prohlížeč načte stránku z nové URL
pokud není jiné URL zadané, obnoví se aktuální dokument
čas zapsaný v atributu content říká, kolik sekund má prohlížeč čekat, než načte novou stránku

takto pak vypadá hlavička dokumentu:

<head>
<title>název_stránky</title>
<meta http-equiv="refresh" content="počet_sekund; url=nové_url" />
</head>

více o tomto elementu v části ŠABLONA

Žádné komentáře