Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ODKAZY

ABSOLUTNÍ A RELATIVNÍ URL

absolutní URL obsahuje plnou URL adresu
relativní URL je zkrácené - možno použít, jestliže je část URL adresy současné i odkazované stejná
relativní URL jsou vždy vztaženy k adresáři, kde je uložen aktuální HTML dokument
chceme-li se odkázat na dokument v nadřazeném adresáři, musíme použít na začátku relativní adresy 2 tečky (../)
pokud máme několik úrovní podadresářů, stává se používání relativních URL velmi nepřehledné
Žádné komentáře