Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

SEZNAMY

2 druhy seznamů
element <ul> označuje seznam, jehož položky budou neuspořádané, označené odrážkou
element <ol> označuje seznam, kde již záleží na pořadí položek - označení položek čísly nebo písmeny
element <li> označuje položku seznamu (je jedno zda číslovaného nebo odrážkovaného)

atributy číslovaných seznamů

atribut type určuje typ značení položek - hodnoty:
<ol type="A"> velké písmeno
<ol type="a"> malé písmeno
<ol type="I"> velké římské číslo
<ol type="i"> malé římské číslo
<ol type="1"> číslice

atribut start nastavuje počáteční hodnotu pro první položku
např. <ol start="10"> seznam bude začínat položkou 10

atribut value - tímto atributem změníme hodnotu položky jednotlivě pro konkrétní položku, následující položky budou "číslovány" od nového údaje

atributy odrážkovaných seznamů

atribut type - hodnoty:
<ul type="A"> plné kolečko
<ul type="a"> plný čtvereček
<ul type="I"> prázdný čtvereček

všechny tyto atributy (pro číslované i odrážkované seznamy) platí pouze v XHTML Transitional
v XHTML Strict se místo nich používá CSS

Žádné komentáře