Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

fyzické styly

pevně určují, jak bude jimi ohraničený text zvýrazněn nebo pozměněn
patří mezi ně elementy <b>, <i>, <u>, <big>, <small>

více o fyzických stylech v části HTML

logické styly

element <em> zdůraznění
element <strong> silné zdůraznění
každý prohlížeč sice použije jiný druh zvýraznění, je to však výhodné zejména pro negrafické prohlížeče (např. mobilní telefony), které fyzické styly ignorují
v grafických prohlížečích se obvykle <em> zobrazí kurzívou a <strong> tučně

element <q>
označuje text, který má být uveden v uvozovkách specifických pro jazyk textu

element <abbr> zkratka
element <acronym> akronym
oba elementy ohraničují text, který podává dodatečné informace k nějak zkráceným slovům
oba elementy akceptují 2 atributy - lang (jazyk) a title (popisek)
hodnotou atributu title je vlastní definice zkráceného slova
v elementech <abbr> a <acronym> nemusí být uzavřena jen zkratka, ale jakýkoliv text, u kterého chcete, aby se zobrazil nějaký pomocný např. vysvětlující text při najetí kurzoru na jeho oblast

Žádné komentáře