Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

ČLENĚNÍ STRÁNKY

přehlednost textu na stránce zvyšují zejména nadpisy a vodorovné čáry

k dispozici je 6 úrovní nadpisů <h1> až <h6>

 více o nadpisech v části DEBILNÍČEK

 element <hr />

vloží do textu vodorovnou čáru v šíři celého okna

před i za čárou bude prázdná řádka

element <hr /> akceptuje i některé atributy měnící jeho vzhled, např.
size (nastavuje tloušťku vodorovné čáry)
width (nastavuje délku vodorovné čáry např. v % velikosti okna)
align (zarovnání vodorovné čáry)

toto platí pouze pro XHTML Transitional, v XHTML Strict jejich službu nahradí CSS

Žádné komentáře