Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

přehlednost textu na stránce zvyšují zejména nadpisy a vodorovné čáry

k dispozici je 6 úrovní nadpisů <h1> až <h6>

 více o nadpisech v části DEBILNÍČEK

 element <hr />

vloží do textu vodorovnou čáru v šíři celého okna

před i za čárou bude prázdná řádka

element <hr /> akceptuje i některé atributy měnící jeho vzhled, např.
size (nastavuje tloušťku vodorovné čáry)
width (nastavuje délku vodorovné čáry např. v % velikosti okna)
align (zarovnání vodorovné čáry)

toto platí pouze pro XHTML Transitional, v XHTML Strict jejich službu nahradí CSS

fyzické styly

pevně určují, jak bude jimi ohraničený text zvýrazněn nebo pozměněn
patří mezi ně elementy <b>, <i>, <u>, <big>, <small>

více o fyzických stylech v části HTML

logické styly

element <em> zdůraznění
element <strong> silné zdůraznění
každý prohlížeč sice použije jiný druh zvýraznění, je to však výhodné zejména pro negrafické prohlížeče (např. mobilní telefony), které fyzické styly ignorují
v grafických prohlížečích se obvykle <em> zobrazí kurzívou a <strong> tučně

element <q>
označuje text, který má být uveden v uvozovkách specifických pro jazyk textu

element <abbr> zkratka
element <acronym> akronym
oba elementy ohraničují text, který podává dodatečné informace k nějak zkráceným slovům
oba elementy akceptují 2 atributy - lang (jazyk) a title (popisek)
hodnotou atributu title je vlastní definice zkráceného slova
v elementech <abbr> a <acronym> nemusí být uzavřena jen zkratka, ale jakýkoliv text, u kterého chcete, aby se zobrazil nějaký pomocný např. vysvětlující text při najetí kurzoru na jeho oblast

element <p> odstavec
má před sebou a za sebou prázdný řádek

element <pre> předformátovaný text
neignoruje opakující se mezery a nové řádky
hodí se mimo jiné pro ukázky programového kódu, kde chceme zachovat původní odsazení a formátování

element <blockquote>
odsadí okraje oproti ostatnímu textu
využívá se při prezentaci citátů

element <address>
používá se k odlišení určitých informací
většina prohlížečů jej zobrazí kurzívou
obvykle umístěn na konci stránky a obsahuje informace, kdy byla stránka naposledy aktualizována, kontakt na webmastera apod.

2 druhy seznamů
element <ul> označuje seznam, jehož položky budou neuspořádané, označené odrážkou
element <ol> označuje seznam, kde již záleží na pořadí položek - označení položek čísly nebo písmeny
element <li> označuje položku seznamu (je jedno zda číslovaného nebo odrážkovaného)

atributy číslovaných seznamů

atribut type určuje typ značení položek - hodnoty:
<ol type="A"> velké písmeno
<ol type="a"> malé písmeno
<ol type="I"> velké římské číslo
<ol type="i"> malé římské číslo
<ol type="1"> číslice

atribut start nastavuje počáteční hodnotu pro první položku
např. <ol start="10"> seznam bude začínat položkou 10

atribut value - tímto atributem změníme hodnotu položky jednotlivě pro konkrétní položku, následující položky budou "číslovány" od nového údaje

atributy odrážkovaných seznamů

atribut type - hodnoty:
<ul type="A"> plné kolečko
<ul type="a"> plný čtvereček
<ul type="I"> prázdný čtvereček

všechny tyto atributy (pro číslované i odrážkované seznamy) platí pouze v XHTML Transitional
v XHTML Strict se místo nich používá CSS

je to dvouúrovňový seznam dvojic definovaný termínem a jeho definicí

element <dl> označuje, že se jedná o seznam definic
element <dt> označuje definovaný termín - většinou bude na samostatné řádce
element <dd> označuje definici - zformátován do odsazeného odstavce často pod definovaným termínem

uvnitř položek seznamu definic je povoleno používat další XHTML značky