Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY

HTML, XHTML a CSS

HTML
značně benevolentní - tagy možno psát malými i velkými písmeny - prázdné elementy jsou nepárové, tzn. nemají ukončovací tag

XHTML
vychází z HTML, je však podstatně přísnější
všechny elementy musí být psány malými písmeny
všechny elementy, tedy i prázdné (nepárové), musí být ukončeny závěrečným tagem
např. <br />
(před lomítkem děláme pro větší přehlednost mezeru, není však povinná)
hodnoty atributů musí být uvedeny v uvozovkách
např. <img src="soubor.jpg" align="left">

existují 2 verze XHTML:

XHTML Transitional
přechodná verze
XHTML Strict
přísná verze - slouží pouze ke katalogizaci a uspořádání textu - veškeré další úpravy stylu (změna písma, barev, rozměrů, rozmístění a pozice textu) jsou v externích tabulkách CSS

CSS
Cascading Style Sheets
tabulky kaskádových stylů
slouží k popisu prezentace HTML dokumentů, aniž by jakkoliv ovlivňovaly jejich obsah a strukturu
Žádné komentáře