Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY

CO ZNAMENÁ ...

HTTP
Hypertext Transfer Protokol
klíčový protokol, kterým webové prohlížeče a webové servery komunikují

URL
Uniform Resource Locator
adresa zdroje na internetu

HTML dokument
kompletní webová stránka bez ohledu na její délku

HTML
Hypertext Markup Language
značkovací jazyk neboli řada kódovacích standardů a pravidel pro vytváření webových stránek a formátování textu

TAGY a ELEMENTY
např. <h1>Vítejte na mé stránce</h1>
<h1> a </h1> nazýváme tagy
oba dohromady tvoří element <h1>
existují 2 druhy základních elementů:
prázdné (nepárové) elementy dělají něco sami o sobě
např.
<hr> vytvoří vodorovnou čáru
<img> vloží obrázek
<br> odřádkuje
neprázdné elementy zvané též kontejnery provádějí něco s textem, který ohraničují
např. <strong> (silný) zvýrazní text
Toto je <strong> velmi </strong> důležité místo
lomítko značí uzavírací tag neprázdného elementu

ATRIBUTY
každý element má různé atributy, které určují, jak bude určitý element na stránce vypadat a jak se bude chovat
Žádné komentáře