Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

TABULKY

Několik ukázek nejrůznějších HTML tabulek

<center>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="150" height="100">text</td>
            <td width="150" height="100">text</td>
            <td width="150" height="100">text</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="150" height="100">text</td>
            <td width="150" height="100">text</td>
            <td width="150" height="100">text</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="150" height="100">text</td>
            <td width="150" height="100">text</td>
            <td width="150" height="100">text</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</center>

tabulka bude vypadat takto

 

text text text
text text text
text text text

 do příspěvku vkládáme přes zdroj - místo slova text nakopírujeme odkaz na stránku (viz IKONKA JAKO ODKAZ NA STRÁNKU zde http://jeane.nolimit.cz/html)

<center>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="150" height="100">text</td>
            <td width="150" height="100">text</td>
            <td width="150" height="100">text</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3" height="100">text</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="150" height="100">text</td>
            <td width="150" height="100">text</td>
            <td width="150" height="100">text</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</center>

tato tabulka bude vypadat takto

 

text text text
text
text text text