Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

HTML

ZVÝRAZŇOVÁNÍ PÍSMA

<b>text</b> tučné písmo <i>text</i> kurzíva

<u>text</u> podtržené písmo <strike>text</strike> přeškrtnuté písmo

<big>text</big> ohraničuje písmo, které bude o jeden bod větší než písmo standardní

<small>text</small> ohraničuje písmo, které bude o jeden bod menší než písmo standardní

<sub>text</sub> dolní index <sup>text</sup> horní index

v tagu je možné použít kombinaci více zvýrazňujících prvků - pozor na správný postup při zadávání a ukončování platnosti značek - prvně zadaná značka musí být ukončena jako poslední a naopak

příklad:

tento tag

<b><i><u>Tento text je tučný, skloněný a podtržený</u></i></b>

bude vypadat takto

Tento text je tučný, skloněný a podtržený

Žádné komentáře