Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

DEBILNÍČEK

ZÁKLADNÍ PRVKY

aneb co si mám představit pod následujícími značkami neboli tagy

<body> zde je umístěn celý obsah stránek

<h1> <h2> <h6> nadpisy

<h1> hlavní nadpis stránky - výchozí velikost 24px

<h2> podnadpisy, názvy kapitol - výchozí velikost 18-19px

<h3> mezinadpisy - výchozí velikost 16px

<h4> důležitější odstavce - výchozí velikost 13px

<h5> výchozí velikost 10px <h6> výchozí velikost 9px - nemají rozumné použití- téměř nečitelné

<p> odstavec - má před sebou a za sebou prázdný řádek

<div> oddíl - zahrnuje v sobě libovolně velkou oblast textu včetně nadpisů, obrázků a tabulek - na rozdíl od <p> nevynechává prázdný řádek - blokový element

<span> vymezuje úsek textu, který je nějak odlišný - řádkový element

<ul> neuspořádaný neboli nečíslovaný seznam

<ol> uspořádaný neboli číslovaný seznam

<li> položka seznamu

<dl> seznam definic <dt> definovaný termín <dd> definice termínu

<a> odkaz

<table> tabulka <tr> řádek tabulky <th> buňka tabulky - záhlaví <td> buňka tabulky - data

Žádné komentáře