Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

DEBILNÍČEK

TROŠKA ANGLIČTINY

něco málo slovíček, ať víme, o čem je řeč

layout (leiaut) - rozvržení, struktura

margin (mádžin) - okraj padding (paeding) - výplň

float (fleut) - plout

content (kontent) - obsah

body (bodi) - tělo page (peidž) - stránka

header - záhlaví footer - pata stránky

background (baekgraund) - pozadí border(bóde) - rámeček

left (left) - vlevo right (rait) - vpravo top (top) - nahoře bottom (botem) - dole

width (wids) - šířka height (hait) - výška

class (klás) - třída family (femili) - rodina, skupina

size (saiz) - velikost style (stail) - styl

decoration (dekarejšn) - dekorace, výzdoba

underline (andalain) - podtrhnout, zdůraznit overline (euvelain) - nadtržení

align (elain) - seřadit, zarovnat justify (džastifai) - omluvit, nastavit, zarovnat

Poslední komentáře
17.12.2014 10:14:44: Individuální kurzy angličtiny, které si můžete přizpůsobit přesně na tělo: http://www.jazykyprovas....