Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

DEBILNÍČEK

MAPA ZNAKŮ

aneb jak napsat znak, který nenajdu na české klávesnici

{ alt+123

} alt+125

< alt+60

> alt+62

# alt+35

@ alt+64

; alt+59

alt+59 znamená, že držíme levý ALT (vlevo od mezerníku) a na číselné klávesnici vpravo napíšeme číslo 59 - po puštění klávesy ALT naskočí zvolený znak

pochopitelně existují zřejmě i jiné způsoby, mě však vyhovuje tento

Žádné komentáře