Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

DEBILNÍČEK

Vše, co je dobré vědět , abychom nebyli za úplné blbce

aneb jak napsat znak, který nenajdu na české klávesnici

{ alt+123

} alt+125

< alt+60

> alt+62

# alt+35

@ alt+64

; alt+59

alt+59 znamená, že držíme levý ALT (vlevo od mezerníku) a na číselné klávesnici vpravo napíšeme číslo 59 - po puštění klávesy ALT naskočí zvolený znak

pochopitelně existují zřejmě i jiné způsoby, mě však vyhovuje tento

něco málo slovíček, ať víme, o čem je řeč

layout (leiaut) - rozvržení, struktura

margin (mádžin) - okraj padding (paeding) - výplň

float (fleut) - plout

content (kontent) - obsah

body (bodi) - tělo page (peidž) - stránka

header - záhlaví footer - pata stránky

background (baekgraund) - pozadí border(bóde) - rámeček

left (left) - vlevo right (rait) - vpravo top (top) - nahoře bottom (botem) - dole

width (wids) - šířka height (hait) - výška

class (klás) - třída family (femili) - rodina, skupina

size (saiz) - velikost style (stail) - styl

decoration (dekarejšn) - dekorace, výzdoba

underline (andalain) - podtrhnout, zdůraznit overline (euvelain) - nadtržení

align (elain) - seřadit, zarovnat justify (džastifai) - omluvit, nastavit, zarovnat

Posledni komentare
17.12.2014 10:14:44: Individuální kurzy angličtiny, které si můžete přizpůsobit přesně na tělo: http://www.jazykyprovas....
aneb co si mám představit pod následujícími značkami neboli tagy

<body> zde je umístěn celý obsah stránek

<h1> <h2> <h6> nadpisy

<h1> hlavní nadpis stránky - výchozí velikost 24px

<h2> podnadpisy, názvy kapitol - výchozí velikost 18-19px

<h3> mezinadpisy - výchozí velikost 16px

<h4> důležitější odstavce - výchozí velikost 13px

<h5> výchozí velikost 10px <h6> výchozí velikost 9px - nemají rozumné použití- téměř nečitelné

<p> odstavec - má před sebou a za sebou prázdný řádek

<div> oddíl - zahrnuje v sobě libovolně velkou oblast textu včetně nadpisů, obrázků a tabulek - na rozdíl od <p> nevynechává prázdný řádek - blokový element

<span> vymezuje úsek textu, který je nějak odlišný - řádkový element

<ul> neuspořádaný neboli nečíslovaný seznam

<ol> uspořádaný neboli číslovaný seznam

<li> položka seznamu

<dl> seznam definic <dt> definovaný termín <dd> definice termínu

<a> odkaz

<table> tabulka <tr> řádek tabulky <th> buňka tabulky - záhlaví <td> buňka tabulky - data