Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

BARVY

Základních 16 VGA barev

00FFFF   Aqua 000000   Black 0000FF   Blue FF00FF   Fuchsia
808080   Gray 008000   Green 00FF00   Lime 800000   Maroon
000080   Navy 808000   Olive 800080   Purple FF0000   Red
C0C0C0   Silver 008080   Teal FFFFFF   White FFFF00   Yellow

Rozšíření na 64 barev

FAEBD7   AntiqueWhite 7FFFD4   Aquamarine F0FFFF   Azure
F5F5DC   Beige 8A2BE2   BlueViolet A52A2A   Brown
5F9EA0   CadetBlue D2691E   Chocolate FF7F50   Coral
FFF8DC   CornSilk DC143C   Crimson 00FFFF   Cyan
00008B   DarkBlue 008B8B   DarkCyan 006400   DarkGreen
A9A9A9   DarkGray 8B008B   DarkMagenta FF8C00   DarkOrange
8B0000   DarkRed 8FBCBF   DarkSeaGreen 483D8B   DarkSlateBlue
9400D3   DarkViolet FF1493   DeepPink 00BFFF   DeepSkyBlue
B22222   FireBrick FFD700   Gold ADFF2F   GreenYellow
CD5C5C   IndianRed 4B0082   Indigo FFFFF0   Ivory
FOE68C   Khaki ADD8E6   LightBlue F08080   LightCoral
E0FFFF   LightCyan 90EE90   LightGreen D3D3D3   LightGray
FFFFE0   LightYellow FF00FF   Magenta FFA500   Orange
FFC0CB   Pink 8B4513   SaddleBrown 2E8B57   SeaGreen
FFFAFA   Snow 4682B4   SteelBlue FF6347   Tomato
EE82EE   Violet F5F5F5   WhiteSmoke 9ACD32   YellowGreen

A zbytek

F0F8FF   AliceBlue FFE4C4   Bisque FFEBCD   BlancheDalmond
DEB887   BurlyWood 6495ED   CornFlower 7FFF00   Chartreuse
B8860B   DarkGoldenRod BDB76B   DarkKhaki 556B2F   DarkOliveGreen
9932CC   DarkOrchid E9967A   DarkSalmon 2F4F4F   DarkSlateGray
00CED1   DarkTurquoise 696969   DimGray 1E90FF   DodgerBlue
FFFAF0   FloralWhite 228B22   ForestGreen DCDCDC   Gainsboro
F8F8FF   GhostWhite DAA520   GoldenRod F0FFF0   HoneyDew
FF69B4   HotPink FFF0F5   LavenderBlush 7CFC00   LawnGreen
FFFACD   LemonChiFFon FAFAD2   LightGoldenRodYellow FFB6C1   LightPink
FFA07A   LightSalmon 20B2AA   LightSeaGreen 87CEFA   LightSkyBlue
778899   LightSlateGray B0C4DE   LightSteelBlue FFFFE0   LightYellow
32CD32   LimeGreen FAF0E6   Linen 66CDAA   MediumAquamarine
0000CD   MediumBlue BA55D3   MediumOrchid 9370DB   MediumPurple
3CB371   MediumSeaGreen 7B68EE   MediumSlateBlue 00FA9A   MediumSpringGreen
48D1CC   MediumTurquoise C71585   MediumVioletRed FFE4E1   MistyRose
191970   MidnightBlue F5FFFA   MintCream FFE4B5   Moccasin
FFDEAD   NavajoWhite FDF5E6   OldLace 6B8E23   OliveDrab
FF4500   OrangeRed DA70D6   Orchid EEE8AA   PaleGoldenRod
98FB98   PaleGreen AFEEEE   PaleTurquoise DB7093   PaleVioletRed
FFEFD5   PapayaWhip FFDAB9   PeachPuFF CD853F   Peru
AAA0DD   Plum B0E0E6   PowderBlue BC8F8F   RosyBrown
4169E1   RoyalBlue FA8072   Salmon F4A460   SandyBrown
2E8B57   SeaGreen FFF5EE   SeaShell A0522D   Sienna
87CEEB   SkyBlue 6A5ACD   SlateBlue 708090   SlateGray
FFFAFA   Snow 00FF7F   SpringGreen D2B48C   Tan
008080   Teal D8BFD8   Thistle 40E0D0   Turquoise
F5DEB3   Wheat 9ACD32   YellowGreen

 Tato tabulka je stažena z těchto moc užitečných stránek

 

WebTvorba: O tvorbě www