Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

PRVNÍ KRŮČKY V PHP

všechny skripty PHP mají stejnou strukturu
jedná se prakticky o dokument HTML, ve kterém je "něco navíc"
to "něco navíc" je řádek s kódem jazyka PHP
příkazy programovacího jazyka PHP se unvitř skriptů PHP zapisují mezi otevírací a uzavírací značku
existují 4 možnosti jak tyto značky zvolit

nejlepší způsob je uzavření kódu PHP mezi otevírací značku <?php a uzavírací značku ?>

např. <?php echo 'nějaký text'; ?>

tento způsob je v souladu se standardy a normami pro XHTML a XML
navíc je naprosto neproblematický, funguje vždy a všude, dá se na něj spolehnout

dále je možné použít malinko složitější způsob uzavření kódu PHP mezi otevírací značku <script language="php"> a uzavírací značku </script>, což vypadá např. takto:

<script language="php">
echo 'nějaký text';
</script>

tento způsob taktéž funguje vždycky a bezproblémově
byl zaveden pouze z důvodů kompatibility s FrontPage

v jednom skriptu PHP může být více jednotlivých příkazů
každý příkaz je třeba ukončit středníkem (;)
za posledním příkazem není povinnost psát středník (;), nic se však nezkazí, pokud se naučíte psát je i tam

i v PHP skriptech (a zejména v nich) je důležité psát si komentáře
existují 3 různé způsoby:

dvojice lomítek (//)
vše za lomítky až do konce řádku je považováno za komentář

znak mřížky (#)
vše za mřížkou až do konce řádku je považováno za komentář

pokud potřebujeme komentář delší, uzavřeme jej mezi /* a */

v jednom skriptu PHP můžeme způsob označování komentářů libovolně kombinovat a použít třeba všecky 3 způsoby najednou

PHP komentáře ignoruje, uvádějí se pouze pro vysvětlení jednotlivých příkazů PHP