Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

PODMÍNKY

 

PODMÍNĚNÝ PŘÍKAZ IF

je nejdůležitější konstrukce v každém programovacím jazyce
umožňuje vykonání části programu jen tehdy, je-li splněna určitá podmínka

celá konstrukce if má zhruba takovýho tvar:

if (podmínka)
příkaz_který_se_vykoná_pokud_je_podmínka_pravdivá;
else
příkaz_který_se_vykoná_pokud_je_podmínka_nepravdivá;

podmínkou se v PHP rozumí cokoliv, co PHP umí vyhodnotit v měřítku pravda versus nepravda
pokud je podmínka pravdivá, vykoná se příkaz, který je zapsaný za if
pokud je podmínka nepravdivá, vykoná se příkaz, který je zapsaný za else

velmi často se stává, že nepotřebujeme celou funkčnost if
v mnoha případech nám stačí, že při pravdivosti podmínky se vykoná příkaz a při nepravdivosti se nevykoná nic
v takovám případě stačí vynechat celou část konstrukce od slova else
výsledkem je tzv. neúplný podmíněný příkaz if