Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

CYKLY

 

jsou konstrukce v jazyce PHP, které umožňují vykonávat stejné nebo podobné příkazy vícekrát po sobě
součástí cyklu je i podmínka, která má cyklické provádění příkazů skončit

cyklus while

základní tvar cyklu while je následující:

while (podmínka)
příkaz_který_se_bude_cyklicky_opakovat;

princip činnosti cyklu while je prostý, stále dokola opakuje 2 akce:
1. otestuje se podmínka - pokud není pravdivá, cyklus while končí a PHP pokračuje za cyklem while
2. pokud je podmínka pravdivá, vykoná se příkaz a pokračuje se znovu od bodu 1

cyklus do while

funguje velmi podobně jako cyklus while, liší se jenom místem, kde je podmínka

základní tvar cyklu do while je následující:

do
příkaz_který_se_bude_cyklicky_opakovat;
while (podmínka);

rozdíl mezi cykly while a do while je pouze v tom, že cyklus do while proběhne vždy alespoň 1krát, cyklus while nemusí proběhnout vůbec