Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY

PŘIŘAZENÍ HODNOT VLASTNOSTEM

Vlastnosti popisují podobu prezentace prvku a rozdělují se do několika skupin.

Každá vlastnost má jednoznačný název a má určeny povolené hodnoty i svou výchozí hodnotu.

Výchozí hodnota se použije, pokud vlastnost sami nedefinujeme. Není nutné jmenovitě popisovat všechny vlastnosti všech prvků, stačí změnit jen ty, které se mají lišit od výchozí hodnoty.

V definici přiřazujeme vlastnosti hodnotu pomocí zápisu

{vlastnost: hodnota;}

V pravidle můžeme uvést více definic najednou. Jednotlivé definice oddělujeme středníkem. Pokud tvoří hodnotu více slov s mezerami, dáváme toto sousloví do uvozovek.

Žádné komentáře