Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY

PŘIŘAZENÍ DEFINIC PRVKŮM STRÁNKY

Prvky, pro které má definice platit, popisují selektory. Je jich velké množství, pro začátek postačí 3 nejjednodušší.

1. název prvku

např. p, body, h1

2. prvek dané třídy neboli class

zapisuje se s tečkou za jménem prvku

např. h1.nadpis, p.poznamka

3. prvek s daným pojmenováním

každý prvek na stránce můžeme pojmenovat pomocí atributu id

např. <div id="zahlavi">

na stránce se nesmí vyskytovat dva prvky se stejným id

selektor se jménem prvku se označuje #

např. #zahlavi

S těmito (a mnoha dalšími) selektory vytváříme pravidla, jimiž přiřazujeme definice všem prvkům, které vyhovují použitému selektoru. Pravidlo se zapisuje ve tvaru

selektor{definice}

Pravidla se uvádějí za sebou, oddělují se středníkem. Pro větší přehlednost je vhodné psát každé na samostatný řádek. Použít můžeme i komentář

např. p{font-size: 12px; line-height:150%; /* odstavec */}

 

Žádné komentáře