Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY

KASKÁDA

Prvky mohou mít stejnou vlastnost definovanou současně na více místech. Výběr té správné hodnoty zajišťuje kaskáda CSS.

Platí především zásada, že přednost mají vždy přesnější, konkrétnější pravidla.

Nejvyšší prioritu mají styly definované přímo ve značkách prvků atributem style.

Žádné komentáře