Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY

DEFINOVÁNÍ STYLŮ

Styly určují pravidla

Pravidlo nejprve uvádí, pro jaké prvky stránek má platit, následně se do složených závorek zapíše předpis stylu.

Seznam pravidel tvoří tabulku stylů.

Pravidla se uvádějí za sebou. Pro přehlednost je vhodné psát každé na samostatný řádek.

Hodit se mohou i komentáře zapsané následovně

/* komentář */

Žádné komentáře