Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

ZÁKLADY

DĚDIČNOST VLASTNOSTÍ

Pokud prvek nemá nějakou vlastnost definovánu, použije se její výchozí hodnota.

Nejsou však jen naše tabulky stylů, ale i další, pro nás skryté. Např. každý prohlížeč má povinně svou tabulku stylů - pomocí ní formátuje prvky, kterým jsme žádný styl neurčili (např. že nadpis <h1> má být 2x větší než základní písmo stránky).

Některé vlastnosti CSS jsou dědičné, což znamená, že nejsou-li nikde definovány, převezmou hodnotu svého nadřazeného prvku (tedy prvku, uvnitř nějž leží). Např. typ písma můžeme definovat jen pro značku <body> (v níž je umístěn celý obsah stránek) a stejnou hodnotu pak použijí všechny prvky na stránce. Teprve když některému z nich nadefinujeme vlastnosti jinak, použije on i jeho potomci (prvky umístěné uvnitř něj) novou hodnotu. Platí zde pravidlo bližší košile než kabát.

Dědičné však nejsou všechny vlastnosti. Obecně se dá říci, že vesměs jsou dědičné vlastnosti textu a ostatní vlastnosti obvykle dědičné nejsou.

Žádné komentáře