Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

POUŽITÍ CSS V DOKUMENTECH HTML

tabulky CSS mohou být součástí dokumentů HTML nebo být umístěny v samostatném souboru

jsou 3 způsoby použití tabulek CSS

přímá definice stylu jednoho prvku pomocí atributu style="..."

vložení tabulky stylů do stránky pomocí značky HTML <style>

načtení externí tabulky stylů pomocí značky HTML <link>

pomocí atributu style můžeme definovat styl konkrétnímu prvku zapsáním definice přímo do jeho značky

definice se používá ve tvaru

<název ... style="seznam definic" ...>

místo složených závorek {} dáváme seznam definic do uvozovek

příklad:

<p style="text-align: center">Text odstavce ... ... ... </p>

 

pro zápis tabulky stylů se používá značka <style> - je párová a umísťuje se do sekce <head> dokumentu - jejím obsahem se seznam pravidel neboli tabulka stylů - tu je dobré ještě uzavřít do komentářů <!--  -->

do značky <style> je třeba uvést i příslušný MIME-typ "text/css"

tabulky stylů se do stránek vkládají ve tvaru:

<head> ... <style type="text/css"><!-- tabulka stylů --></style> ... </head>

v HTML slouží k připojování jiných dokumentů značka <link>

pro připojení souborů s tabulkami stylů je třeba použít minimálně atributy rel="stylesheet", type="text/css" a href="URL" udávající adresu souboru s tabulkou stylů

značka <link> musí být rovněž umístěna v sekci <head>

syntaxe je tedy:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="URL dokumentu">