Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

ZAROVNÁVÁNÍ TEXTU

obsah blokových prvků je možné vodorovně zarovnávat pomocí

vlastnosti text-align

hodnoty:

left - zarovnání doleva

right - zarovnání doprava

center - zarovnání na střed neboli na osu

justify - zarovnání do bloku

v našem prostředí je výchozí hodnotou left

Žádné komentáře