Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

TYP PÍSMA

vlastnost font-family

hodnotou je seznam názvů písem - položky se oddělují čárkami - názvy písem, které obsahují mezery, musí být uzavřeny v uvozovkách

CSS definuje 5 obecných typů písem

serif - patkové písmo

{font-family: "Times CE", "Times New Roman CE", Bodoni, serif;}

sans-serif - bezpatkové písmo

{font-family: "Arial CE", Helvetica, Verdana, sans-serif;}

monospace - neproporční písmo

{font-family: "Courier CE", monospace;}

cursive - kurzíva či kaligrafické písmo

{font-family: "Comic Sans MS", cursive;}

fantasy - ozdobné písmo

{font-family: Western, fantasy;}

Na konci definice vždy uvedeme i obecný typ písma pro případ, že návštěvník např. nemá námi zvolené písmo nainstalované.

Chceme-li písmo stejné na celé stránce, nadefinujeme font-family pro <body> a ostatní prvky tuto hodnotu zdědí. 

Žádné komentáře