Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

ŘEZ PÍSMA

vlastnosti font-style (sklon písma) a font-weight (síla písma)

Výchozí tabulky stylů mnoha prohlížečů definují např. pro prvky <em> a <address> skloněné písmo neboli italiku. Pokud toto chceme změnit, použijeme pro tyto prvky

vlastnost font-style

má hodnotu italic nebo normal

Výchozí tabulky stylů prohlížeče mohou rovněž text <strong> zvýraznit taktéž italikou. Pro jistotu použijeme

vlastnost font-weight

má hodnotu bold nebo normal

Žádné komentáře