Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

DEKORACE PÍSMA

vlastnost text-decoration

hodnoty:

underline - podtržení

overline - nadtržení neboli linka nad textem

line-trought - přeškrtnutí

blink - blikající text

none - žádný efekt

tato vlastnost se používá většinou jen pro zvýraznění odkazů, např.

a{text-decoration: underline}

 

Žádné komentáře