Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

DALŠÍ FORMÁTOVACÍ NÁSTROJE

podobně jako se v HTML použitím atributu <align> v prvcích <img> vytvářely plovoucí (obtékané) obrázky, můžeme v CSS nastavit obtékání jakéhokoliv prvku

zajistí to vlastnost float - má hodnotu left, right nebo výchozí hodnotu none

float: left zajistí, že se prvek přesune k levému okraji svého nadřazeného prvku a všechny další prvky budou zobrazeny ve zbývajícím prostoru vpravo

float: right - opačný jako float: left

float: none - prvek není plovoucí a nebude obtékán

každý typ prvku v CSS je popsán vlastností display

nabývá hodnot:

display: block - blokový prvek

display: inline - řádkový prvek

display: none - zcela zamezí zobrazení prvku

pro rozmístění prvků na stránce se nejčastěji používají plovoucí prvky, absolutní pozicování nebo kombinace obou hodnot
odkazům můžeme definovat styl stejně jako jiným prvkům - v CSS můžeme definovat styl i pro různé stavy odkazů

a - styl všech odkazů <a>

a:link - styl nenavštívěných odkazů - ve výchozích tabulkách prohlížečů modrá barva

a:visited - styl navštívěných odkazů - ve výchozích tabulkách prohlížečů fialová barva

a:hover - styl odkazu, na který se právě ukazuje myší

a:focus - styl označeného odkazu

a:action - styl aktivního odkazu (uživatel jej aktivoval)